نظر آقا درباره منصب رهبری که عهده دار شدند

آنچه که در خصوص تعیین رهبر واقع شد و بار این مسؤولیت بر دوش بنده‌ى کوچک ضعیف حقیر گذاشته شد، براى خود من حتّى یک لحظه و یک آن از آنات گذشته‌ى زندگى، متوقع و منتظر نبود.

اگر کسى تصور کند که در طول دوران مبارزه و بعداً در طول دوران انقلاب و مسؤولیت ریاست قوّه‌ى اجرایى، حتّى یک لحظه در ذهن خودم خطور مى‌دادم که این مسؤولیت به من متوجه خواهد شد، قطعاً اشتباه کرده است.

من همیشه خودم را نه فقط از این منصب بسیار خطیر و مهم، بلکه حتّى از مناصبى که به مراتب پایین‌تر از این منصب بوده است - مثل ریاست جمهورى و دیگر مسؤولیتهایى که در طول انقلاب داشتم - کوچکتر مى‌دانستم.

/ 3 نظر / 65 بازدید
دانشجوی هرز

به نام خداوند بخشنده مهربان سلام ما دیدیم شما انگار تعطیل کردید و رفتید . خواستیم کار زمین نمونه

شیما محمدی

قطعاهمین طوراست زیراولایت انتخاب انسانهانیست بلکه درلوح محفوظ خداوندحک شده وتوسط او تعیین میگردد.خداوند ایشان را برای ما حفظ کند....